Saluta

Christelijke Training & Advies

Blog over Bijbel en Natuur

Op deze pagina staat elke maand een nieuwe inspirerende blog over Bijbel en Natuur en over alles wat met duurzaam leven en wonen te maken heeft.

Oudere blogs zijn terug te vinden op de facebookpagina van Saluta:

https://www.facebook.com/organisatiesaluta


    

Spreuken 6:6 (NBG vertaling)

 

6Ga tot de mier, gij luiaard,

zie haar wegen en word wijs:

7hoewel zij geen aanvoerder heeft,

noch leidsman, noch heerser,

8bereidt zij in de zomer haar brood,

verzamelt zij in de oogst haar spijs.

9Hoelang, luiaard, zult gij neerliggen,

wanneer zult gij opstaan uit uw slaap?

   

Het zal niemand verbazen dat de mier en de luiaard hier lijnrecht tegenover elkaar afgeschilderd staan als het gaat om werklust. Kijken we naar een mierennest dan zien we een gekrioel van beestje die non-stop in de weer zijn. De een sleept stukjes blad, de ander belaagd een luisje en weer een ander brengt een eitje in veiligheid die aan het oppervlak is komen liggen na een windhoos.

De luiaard daarentegen hangt en slaapt. Gemiddeld eens per week verlaat de luiaard zijn boom om naar de grond te gaan. Daar doet hij zijn behoefte. Nu is dat niet voor niets, want op de grond is dit dier erg kwetsbaar. Te traag om aan roofdieren te ontkomen.

 

De luiaard (maar eigenlijk de lezer) wordt in dit vers gewaarschuwd tegen luiheid en geadviseerd de nodige actie te ondernemen. Ik moest bij deze tekst denken aan het Bijbelverhaal over de wijze en dwaze meisjes. Tien meisjes gaan de bruidegom tegemoet. Vijf van hen hadden voorzorgsmaatregelen getroffen. Zij hadden extra olie bij zich omdat ze er zeker van wilden zijn de bruidegom op gepaste wijze te ontmoeten. De andere vijf hadden slechts aan olie bij zich wat ze op dat moment in hun lamp hadden.

Het werd donker en alle meisjes dommelden in slaap. Plots hoorden zij de bruidegom aankomen. De lampjes waren al bijna uit.

De wijze meisjes vulden hun olielamp bij en sloten zich bij de bruidegom aan, op weg naar het feest.

De dwaze meisjes echter haasten zich om olie te halen, maar liepen daardoor de bruidegom mis. Teruggekomen bij de locatie van het feest was echter de poort al gesloten…

 

Twee vergelijkingen… met eenzelfde boodschap die ik eruit haal. Naar mij idee gaat het hier niet om hard werken, om de vergelijking tussen dieren of om olie. De les die ik hieruit opmaak, is dat ik voorbereid wil zijn wanneer Jezus, onze bruidegom komt om ons mee te nemen naar een hemels feest. En dat wil ik voor geen goud missen!

 

Miranda van Ligten