Saluta

Natuurbeschermingsonderzoek


Saluta

Onderzoek en bescherming van dier, natuur & milieu Bewonderen, verwonderen, beschermen

Saluta doet wetenschappelijk onderzoek naar dier, natuur & milieu. In opdracht van organisaties en door zelf onderzoeksprojecten te organiseren.

Wil jij ook onderzoek doen naar dieren, hun gedrag en natuurlijke leefomgeving?

Dat kan! Onder leiding van een wetenschapper die gespecialiseerd is in het bestuderen van dier en natuur ga je onderzoek doen. Tevoren krijg je alle nodige informatie om het onderzoek uit te voeren.

De resultaten van jouw deel van het onderzoek dragen bij aan de bescherming van dieren en de natuur. Door meer te weten te komen over dier en natuur, kunnen we gericht actie ondernemen om de wereld te beschermen. En dat doen we ook! Door bestaande beschermingsprojecten te ondersteunen en door zelf projecten op te zetten.

Je kan meedoen aan verschillende onderzoeken op het gebied van:

- Dieren, hun gedrag en natuurlijke leefomgeving

- Natuur en milieu in het algemeen

Ik wil je een positieve natuurbeleving geven. Daarom wil ik juist de harmonie en de mooie dingen van dier en natuur aan je tonen. Doordat je dier en natuur gaat bewonderen, zal je je verwonderen over al het moois en je gemotiveerd voelen om dier en natuur te beschermen.


Miranda van Ligten, oprichter Saluta