Ecosystemen en Biodiversiteit

De natuur heeft steeds minder ruimte. Bossen zijn gekapt, heide maakte ruimte voor bebouwing, tuinen zijn bestraat en wegen dwars door natuurgebieden aangelegd. Het natuurlijk leefgebied van diersoorten werd steeds kleiner en raakte versnipperd. Daardoor zijn teveel diersoorten in aantal achteruit gegaan en sommige dreigen te verdwijnen uit ons land.

Saluta wil deze tendens een halt toeroepen: door grond te ontwikkelen ten bate van de natuur. Saluta zet zich in voor het herstel van ecosystemen en het behoud van biodiversiteit. In andere woorden: het herstellen en ontwikkelen van natuur zodat ook bijzondere diersoorten behouden blijven. 

Saluta wil natuur ontwikkelen voor overheden en organisaties, maar ook voor particulieren. Want de natuur gaat ons allen aan. Ook uw grond is van grote waarde voor de natuur en biodiversiteit: of het nu gaat om een groot te ontwikkelen natuurgebied of om het trekken van dieren naar uw eigen tuin. Kleine en grote projecten: uw project is van a tot z in goede handen bij Saluta.

Hieronder geven wij u graag een indruk van onze gebruikelijke manier van werken:

 

Methode

 1. Kennismaking en het bespreken van wensen
 2. Verkenning van het gebied
 3. Onderzoek naar flora en fauna in de omgeving
 4. Het bespreken van de mogelijkheden voor natuurontwikkeling
 5. Ontwerp
 6. Plan van aanpak
 7. Het uitvoeren van de natuurontwikkeling
 8. Monitoring (ontwikkeling van de natuur; flora en fauna)
 9. Natuurbeheer

 

 

Onderzoek naar en Advies over:

 • Natuurontwikkeling van bestaande natuur & nieuw te ontwikkelen grond
 • Soortenonderzoek (Fauna): dieren, hun gedrag en leefomgeving
 • Ecosystemen & Ecosystem services
 • Biodiversiteit
 • Natuur- en landschapsbeheer
 • Natuurontwikkeling voor landgoederen & tuinen
 • Natuurontwikkeling van landbouwpercelen
 • Natuurbeschermingsonderzoek