Saluta
 
Behoud van biodiversiteit

Behoud van Biodiversiteit

Het natuurlijk leefgebied van diersoorten wordt steeds kleiner en is versnipperd geraakt. Daardoor zijn teveel diersoorten in aantal achteruit gegaan en sommige dreigen te verdwijnen uit ons land. 

Saluta wil deze tendens een halt toeroepen: door dier, natuur & milieu te beschermen en grond (waaronder tuinen) te ontwikkelen ten bate van de natuur. Ecologische tuinen: natuurlijk stijlvol!

Tuinen kunnen sterk bijdragen aan natuurontwikkeling. Jarenlang is het een trend geweest de tuin strak en onderhoudsvrij in te richten: compleet bestrate tuinen met hoge border zonder heggen. De tuin was het domein van mensen en er bleef weinig ruimte over voor dieren om te scharrelen, te nestelen, voeding of een winteronderkomen te vinden. Maar die trend is aan het veranderen! Duurzaam leven is hot!

De natuur gaat ons allen aan. Bijdragen aan het behoud van biodiversiteit is niet meer alleen een zaak van natuurbeschermingsorganisaties, maar ook van particulieren. Zo is ook uw tuin van grote waarde voor de natuur en biodiversiteit: ook u kunt aan natuurontwikkeling doen, versnippering van natuur tegengaan en bijdragen aan het behoud van biodiversiteit door uw tuin aantrekkelijk te maken voor dieren. 

Kleine en grote projecten: uw project is van a tot z in goede handen bij Saluta.

 

Methode

 1. Kennismaking en het bespreken van wensen
 2. Onderzoek naar flora en fauna in de omgeving
 3. Het bespreken van de mogelijkheden voor natuurontwikkeling
 4. Ontwerp
 5. Plan van aanpak
 6. Het uitvoeren van de natuurontwikkeling
 7. Monitoring (het volgen van de ontwikkeling van de natuur; flora en fauna)
 8. Natuurbeheer (onderhoud en waar nodig bijsturen)

 

 

Onderzoek naar en Advies over:

 • Natuurontwikkeling van bestaande tuinen & nieuw te ontwikkelen tuinen
 • Specifieke diersoorten (Fauna): dieren en hun gedrag in uw omgeving
 • Behoud van biodiversiteit in uw buurt
 • Monitoring en beheer van biodiversiteit en natuurontwikkeling in uw tuin
 • Natuurontwikkeling voor landgoederen (zowel particuliere landgoederen als landgoederen van organisaties)


 

Overige projecten

Projecten en ideeën die bijdragen aan het behoud van biodiversiteit zijn in goede handen bij Saluta. We komen dan graag met u in contact! Hieronder geven we enkele voorbeelden van mogelijke projecten. Wij werken altijd op maat! U geeft uw wensen aan en wij zullen er alles aan doen om van uw project iets moois te maken. Voorbeelden van mogelijke projecten:

 • U bent van een gemeente / de overheid of een organisatie en u wilt weten hoe biodiversiteit zich in uw gemeente zich kan ontwikkelen.
 • U heeft een bedrijf en u wilt advies over hoe uw buitenruimte functioneel kan blijven en toch een natuurlijker karakter kan krijgen.
 • U heeft een landbouwperceel en u stelt deze beschikbaar voor natuurontwikkeling.
 • U bent een natuurorganisatie en zoekt samenwerking, onderzoek, monitoring of advies rond het behoud van biodiversiteit.